Opdrachten

Masterclasses en lezingen

Over het boek ‘Een bedrijf is geen goed doel’.

Wicked Problems Plaza

Faciliteren van Wicked Problems Plaza bijeenkomsten

AgriProFocus

Faciliteren van vier sessies over voedselzekerheid en private sector ontwikkeling.

VluchtelingenWerk Nederland

Advies op het gebied van samenwerking met bedrijven en implementatie daarvan.

ActionAid

Faciliteren van twee sessies: over samenwerking met bedrijven en over de nieuwe meerjarenstrategie.

Springtij

Faciliteren van twee sessies over de Sustainable Development Goals.

Publicaties

Publicaties van en over Wilma Roozenboom.

Partnerships Resource Centre

Advies en coaching m.b.t. versterking van de link tussen theorie en praktijk van partnerschappen.

De ideale opdracht

Procesbegeleiding van een strategisch partnerschap voor duurzame ontwikkeling.

Girls Advocacy Alliance

Faciliteren van een driedaagse workshop voor een strategisch partnerschap in Nairobi.

Stop Kinderarbeid

Voorzitten van een bijeenkomst met 5 schoenenbedrijven over kinderarbeid in hun productieketens in India.

Aqua for all

Diverse opdrachten voor netwerkorganisatie; van advies over positionering na stakeholderonderzoek, tot co-organisatie van vier edities van Wereldwaterdag.

PPPLab

Opstellen van een operationeel plan voor een onderzoeks- en kenniscentrum voor en over publiek-private partnerschappen.

MVO Platform

Faciliteren van een workshop over IMVO-convenanten.

Fair Green and Global Alliance

Overall coördinatie van een gezamenlijk voorstel van zes organisaties voor een strategisch partnerschap met het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Artikelen

Over samenwerking tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Vrienden op de fiets

Directeur van een oud-Hollandse variant van de deeleconomie: een netwerk van particuliere gastadressen die hun huis openstellen voor fietsers en wandelaars.

Partos

Training over partnerschappen tussen ontwikkelingsorganisaties en bedrijfsleven.

KidsRights

Advies en uitwerking van voorstellen voor samenwerking tussen KidsRights en NautaDutilh, EY en ABN Amro.

Stichting Duurzame Terugkeer

Directeur van een samenwerkingsverband van negen organisaties die werken op het gebied van asiel, vluchtelingen en migratie.

Waterbedrijf Groningen

Uitwerking van strategie en concrete plannen voor een publiek fonds voor internationale projecten.

Partnership Resource Centre

Training over cross-sectorale partnerschappen.

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Procesbegeleiding bij twee projecten met Aedes, Bouwend Nederland, Energie Nederland, NEPROM, UNETO-VNI, de Woonbond en Vastgoedbelang.

Beyond Borders

Dagvoorzitterschap van een conferentie over toekomstmogelijkheden van uitgeprocedeerde alleenstaande minderjarige asielzoekers.

Oxfam Novib

Dagvoorzitterschap van de conferentie “Innovating the triangle around education, gender and SRH”

Stop Kinderarbeid

Technisch voorzitterschap van twee strategische werksessies.

Agentschap NL

Begeleiding van een vijfdaagse internationale conferentie over toegang tot duurzame energie in Moshi, Tanzania.

ZOA

Advies en operationele ondersteuning bij herstructurering van de organisatie.

Cordaid

Dagvoorzitterschap van een conferentie over het Wereldbank rapport ‘Managing Risk for Development’ in februari 2014.

Maatwerk bij Terugkeer

Opstarten van een alliantie met Pharos, VWN, HNTPO, IntEnt, UAF en Beyond Borders.

CTA

Inhoudelijke voorbereiding en begeleiding van de tweedaagse interne Annual Review and Planning Meeting in 2014.

Adwell

Strategisch account management voor MVO Nederland en het Green Office Initiative van Ricoh.

CLAT-Nederland

Begeleiding van een Spaanstalig debat met circa 150 vakbondsbestuurders uit Latijns Amerika.

Tumult

Begeleiding van het debat ‘Meer dan alleen vrijhandel’ over het associatieverdrag tussen Europa en Midden Amerika

Solidaridad

Faciliteren van een workshop over cacao productie.

De Publieke Zaak

Algemeen management ad interim van een organisatie gericht op maatschappelijke vernieuwing en actief burgerschap.

Dick Scherpenzeel Stichting

Begeleiding van het debat ‘Het Vergeten Verhaal’ over blinde vlekken in de journalistiek.

IFOR/WPP

Begeleiding van het publieksdebat ‘Money for Women Peacemakers’.

Vice Versa

Freelance journalist voor het vakblad over ontwikkelingssamenwerking.

Nature for Kids

Operationeel management van een organisatie die kinderen voorlichting geeft over natuur en natuurbeheer.

PSO

Debatbegeleiding en faciliteren van leertraject.